Als ondernemer willen we onze klanten zo goed mogelijk helpen, de klant is koning. Wat mij betreft is dit aan herziening toe, als we de ander als koning zien worden we zelf te veel slaaf. Zie trouwens het begrip ‘ondernemer’ in deze context ruim. Voor ondernemer kun je ook lezen moeder, vader, opa, oma, werknemer v/m, leraar v/m, verpleger v/m, etc.
We hebben er vaak alles voor over om onze ‘klanten’ tevreden te houden. Dit kan er toe leiden dat we overvraagd worden, omdat we geen grenzen stellen. Zelf heb ik jaren gedacht dat NEE zeggen niet goed was voor mijn klanten, nu weet ik beter. Ik heb ervaren dat op het juiste moment NEE zeggen klanten juist meer tevreden maakt en daardoor ben ik, paradoxaal genoeg, ook nog meer gaan verdienen. Hieronder geef ik zeven redenen waarom ik denk dat NEE zeggen dit positieve effect heeft.

Zeven redenen voor NEE

1. NEE is balans
Een JA kan alleen maar bestaan als er ook een NEE is. Een ondernemer die altijd JA zegt straalt een onbalans uit. Onbewust weten we dat we niet op alles JA kunnen zeggen. Tegen alles JA zeggen geeft een gevoel dat er iets niet klopt; welk addertje zit er onder het gras?

2. NEE is focus
Een ondernemer die NEE kan zeggen, weet wat hij wel en niet kan. Hij is geen fladderaar, maar iemand met een heldere focus op zijn of haar producten en diensten.

3.NEE is vertrouwen
Een ondernemer die NEE kan zeggen geeft vertrouwen aan zijn klanten. Hij weet wat nodig is, waar de klant het meest mee geholpen is.

4. NEE is realistische verwachtingen
NEE is helder, het straalt eerlijkheid uit en het maakt verwachtingen realistisch.

5. NEE is verrassing
Door NEE te zeggen tegen bepaalde opdrachten of taken blijft er ook ruimte om iets extra’s te doen. Zo kun je klanten positief verrassen.

6. NEE is kracht
Een ondernemer die NEE kan zeggen is niet bang dat de klant wegloopt en zo’n houding straalt kracht uit.

7. JA is waardevoller
Bij een ondernemer die NEE kan zeggen, weet de klant dat als hij JA zegt het ook een echte JA is. Dat geeft de klant zekerheid en hij is bereid om daarvoor te betalen. Bij een NEE verwijst zo’n ondernemer de klant door naar een collega. Dat is klanten echt helpen, het is waardevol voor de ander en het getuigt van eigenwaarde voor jezelf. Met name eigenwaarde is zo belangrijk in deze tijd, we zijn vaak te kritisch en veeleisend voor onszelf. We willen anderen dan te veel tevreden stellen uit angst afgewezen te worden en een gevoel van ‘alleen zijn’ te moeten ervaren.

Reacties zijn van harte welkom, voel je vrij om NEE te zeggen!

Hartelijke groet,
Olaf Rutten
auteur van “Minder werken, meer verdienen”