Langzame vragen
We leven in bizarre tijden, ik weet dat dit een cliché is, maar toch. De afgelopen maanden is er zoveel onzekerheid op ons afgekomen, onzekerheid over onze financiën en over onze leefstijl. Sommige ondernemers zitten in een heus rouwproces, denk bijvoorbeeld aan de evenementenbranche waar de problematiek extreem is. Het Covid-19 virus heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het leven niet maakbaar is. We mogen met z’n allen best wat bescheidener worden en weer gaan ervaren dat we als mens een klein onderdeel zijn in een groter ecologisch systeem. En weer ervaren dat we allemaal in dit systeem een taak hebben. Deze taak weer zien bij onszelf, daar kan de huidige crisis, die ons in een collectieve bezinning heeft geplaatst, ons bij helpen. In deze tijd kunnen we stilstaan bij de ‘langzame vragen’ van het leven en het ondernemerschap: Waar leef en werk ik voor? Welke gewoontes heb ik ontwikkeld om overeind te blijven? Waar krijg ik energie van en wat kost me te veel energie? Wat vind ik écht belangrijk en waar wil ik van scheiden?

Waarheid
Het woord ‘crisis’ heeft in de dagelijkse spraak een negatieve lading. Van oorsprong is de term echter neutraal. Etymologisch komt het voort uit het (oud) Griekse werkwoord ‘krinomai’ wat scheiden betekent. De crisis dwingt ons ertoe om dat wat we niet meer nodig hebben af te scheiden en door te gaan met wat we echt nodig hebben. De ballast mogen we loslaten, zodat de crisis uiteindelijk verlichting brengt. Zo bezien, is een crisis een ‘periode van de waarheid’, waarin beslissingen mogen worden genomen die van grote invloed zijn op de toekomst.

Crisis als kans
Er is een oud Chinees letterteken dat een dubbele betekenis heeft. Het betekent zowel crisis als kans, maar ook ‘een moeilijke en lastige opening naar een betere situatie’. Dit inzicht maakt een volkomen andere omgang met de huidige crisis mogelijk. Een crisis is een gevolg van onvoldoende inzicht en wijsheid en geeft ons de gelegenheid om die wijsheid nu wel te ontwikkelen.

Vertrouwen
Wij zijn collectief in de angst geschoten, zo is het ondernemers- en consumentenvertrouwen nog nooit zo snel gedaald als in de afgelopen maanden. Statistici weten niet wat ze zien. Wantrouwen komt in de plaats van vertrouwen, en juist dit wantrouwen kan ons verlammen. We kunnen in patronen schieten van juist veel actie of totale passiviteit, de balans is dan afwezig.
Volgens mij vraagt de crisis van ons dat wij een nieuw ondernemerschap ontwikkelen, zowel op grote als op kleine schaal. Deze onderstroom is eigenlijk al vele jaren in ontwikkeling. Wellicht hebben mensen, ik in ieder geval wel, al langere tijd het gevoel dat we een systeem in stand houden dat we diep van binnen niet meer willen. Een systeem met de nadruk op meer consumptie en economische groei. Dit systeem draagt nauwelijks bij aan ons geluk, het gaat om kwantiteit en niet om kwaliteit. Even vliegen naar Rome om daar te lunchen, het gebeurde tot voor kort en het is goed dat deze waanzin ophoudt. De economie, waar wij onderdeel van zijn, is los komen te staan van de menselijke maat.

Essentie
De huidige tijd zorgt ervoor dat we ons als ondernemer opnieuw enkele wezenlijke vragen mogen stellen:
In welke business zitten we eigenlijk? Wat is de essentie van ons werk? Wat dragen we bij aan de wereld?
Vanuit de antwoorden op deze vragen je organisatie transformeren geeft toekomstperspectief. Het vraagt wel het uiterste van je ondernemerschap; verlies nemen en stoppen met onderdelen, gezonde eigenwijsheid ontwikkelen, risico’s nemen, onzekerheid aanvaarden, oog houden voor de gaten die in de markt ontstaan en erop blijven vertrouwen dat je alleen datgene voor je kiezen krijgt wat je ook aankunt.

Hulp
En weet dat je altijd hulp kunt vragen, je hoeft het niet alleen te doen. Doe het samen met je personeel, je klanten, je collega ondernemers of bel een deskundige waarvan je denkt dat die je verder kan helpen. De meeste mensen willen graag meehelpen als ze aan iets zinvols kunnen bijdragen.
Rond Bevrijdingsdag zag ik de beelden van de bombardementen op Rotterdam, in een kwartier tijd verloren 80.000 mensen hun huis. Wat zou jij meenemen als je een paar minuten zou hebben om je huis te ontvluchten? Neem dat in deze tijd ook mee en laat ons onze zegeningen tellen.

Hartelijke groet,
Olaf Rutten
www.sharpenyourbusiness.nl