Is spiritualiteit überhaupt iets waar we iets mee kunnen in business? Hierbij mijn overdenkingen.

Volgens voormalig abt Jeroen Witkam van Abdij Maria Toevlucht in Zundert (inderdaad ook de brouwers van het trappisten bier Zundert) is het praten over spiritualiteit te vergelijken met het schrijven in water. Je hebt het erover en tegelijkertijd verdwijnt het weer. Het is niet bestendig, het is niet met onze ratio te begrijpen.

Of zoals mijn leraar zenmeester Jef Boeckmans het noemt ‘het is communicatie van Hart tot Hart’, het hoofd doet even niet mee.

Jarenlang heb ik hiermee geworsteld, ik wilde spiritualiteit begrijpen, talloze boeken heb ik verslonden, een paar duizend uur heb ik gemediteerd in de afgelopen 15 jaar. Tjonge jonge, wat veel, ik reken het nu pas voor het eerst uit. Had ik al die tijd niet zinvoller kunnen besteden? En waar leidt dit alles dan naar toe? Met de wijsheid van nu kan ik zeggen dat het mij af en toe een glimp heeft laten zien dat alles klopt wat gebeurt en er wezenlijk geen ‘error in the system’ is.

Kunst
Ter herinnering heb ik thuis het gedicht ‘Kunst’ van Martin Bril opgehangen:

Wat we willen:
Momenten
Van helderheid
Of beter nog: van grote
Klaarheid

Schaars zijn die momenten
En ook nog goed verborgen

Zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, maar
Vinden wel

De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt

Die klaarheid, af en toe

Ondernemen en leidinggeven
Die klaarheid, zo interessant, het kan er heel af en toe ook zo maar zijn. Zo’n bijzonder moment van klaarheid had ik op mijn 24ste , vanaf mijn studentenkamer heb ik een bedrijf opgestart, een verkeerskundig onderzoeksbureau. Niet dat ik hier verstand van had, wel zag ik er markt voor, daar was ik naar op zoek, heerlijke klaarheid. Als tiener had ik al dit sterk verlangen om voor mezelf te beginnen.

Uiteindelijk werkten er ruim 15 fte in vaste dienst en daarnaast gemiddeld 40 fte flexibel. Na ruim 22 jaar heb ik het bedrijf overgedragen aan twee collega’s. Dit jaar wordt de 32ste verjaardag gevierd en nog steeds is het bedrijf succesvol, sterker nog, het is succesvoller als ooit tevoren.

Nyenrode
Nu begeleid ik mensen bij het vinden en zien van hun eigen klaarheid, ik noem het business spiritualiteit. Dr. Paul de Blot heeft enkele jaren de leerstoel Businessspiritualiteit aan Nyenrode Business Universiteit ingevuld. Zo onderwees hij dat ondernemingen er baat bij hebben wanneer zij spiritualiteit in hun organisatie implementeren. Dat business spiritualiteit gaat om goed zakendoen, met een deskundige aanpak vanuit een sterke bezieling en een goede samenwerking op basis van idealen.

Business spiritualiteit is volgens De Blot succesvol zijn door deskundigheid vanuit bezieling. Maar nooit religieus, esoterisch of zweverig. Het is realistisch en tegelijk idealistisch. Succesvolle ondernemingen beschikken volgens hem zowel over corporatieve deskundigheid als over corporatieve spiritualiteit. Of noem het, voor een eerste herkenning, teamgeest.

Besef
Onlangs liep een zoon van mij zes maanden stage in Brazilië. Bij terugkomst vertelde hij over de momenten van klaarheid die hem ten deel waren gevallen. Hoe anders werd er gefeest, hoe heerlijk werd er gedanst, hoe anders waren de omgangsvormen, hoe anders werd er tegen materiële zaken aangekeken, hoe veel kon er gedaan worden met weinig. Hij sprak erover dat hij meer besef had gekregen.

Meer besef, meer bewustzijn, precies waar het ook over gaat bij spiritualiteit en dat lijkt me meer dan de moeite waard om in te zetten in business.

Meer over mijn werk is te vinden op www.sharpenyourbusiness.nl.