Bewustzijn en buigen
Het leven is zoveel meer dan we met onze ratio kunnen begrijpen. Dit bewust-zijn vergroten en ons leven in een breder, groter en helderder perspectief zien is niet altijd makkelijk. Wat mij helpt is om te buigen voor het leven, respectvol buigen, net als in de Japanse cultuur. Ook letterlijk buigen en het gevoel dat dit geeft ervaren.
Het hoofd niet altijd rechtop te hoeven houden maar buigen, laten gaan, een lichamelijke gewaarwording van ‘ik hoef het niet alleen te doen, het leven zelf werkt ook mee’. Rationeel wellicht flauwekul maar gevoelsmatig een diepe waarheid die mij verder helpt, het laat mijn ego ook buigen. Zeker zinvol dus dat buigen!

Ego
Mijn ego dat wel zelf even de verantwoordelijkheid neemt en er zelf voor zorgt dat doelen en resultaten gehaald worden. Zo maakbaar is het leven niet, al heb ik dat lange tijd wel geloofd. Het leven heeft zijn eigen dynamiek en zorgt er zelf voor wanneer het de juiste tijd is dat de resultaten er komen. Hier is ook weer rationeel geen touw aan vast te knopen, het is niet rationeel te begrijpen, toch is het de realiteit als ik naar mijn leven kijk.
De mooiste resultaten, zowel zakelijk als privé, zijn niet bereikt met trekken, duwen, sleuren. Zij zijn bereikt op momenten dat ik me lekker en ontspannen voelde en open kon staan voor nieuwe zaken en dus ook nieuwe resultaten. De intentie en het vertrouwen dat het leven het juiste met mij voorheeft is een grote gelukzaligheid.

Vertrouwen
Wie een diep vertrouwen in het leven heeft ontwikkeld kan ook wat onverschillig zijn, een beetje schijt hebben aan wat anderen vinden, doen en zeggen. Door minder afhankelijk te worden van anderen krijgen we, paradoxaal genoeg, betere verbinding en relaties met anderen. Betere relaties omdat we steeds beter in staat zijn om echt eerlijk te zijn en dit ook uit te spreken. Door trouw te zijn aan onze waarheid krijgen we een bepaald zelfvertrouwen omdat we minder afhankelijk worden van de zienswijze van anderen. Wij kunnen zo juist andere mensen beter accepteren zoals ze zijn zonder de behoefte te hebben om ze te overtuigen van onze eigen waarheid. Verschillende waarheden tegelijk laten bestaan en deze samen harmonieus onderzoeken is heel vruchtbaar om te komen tot voortschrijdende inzichten. Zeker in het werk met collega’s en klanten.

Open staan

Historicus en bestseller auteur Yuval Noah Harari zei het vorige week in een tv interview met Adriaan van Dis als volgt:
Intelligentie is het vermogen om problemen op te lossen. Bewustzijn is het vermogen om gevoelens te ervaren zoals pijn, genot, liefde en haat. Het vermogen om jezelf het hele leven steeds weer te vernieuwen. Het is alleen veel moeilijker om mensen te leren overal voor open te staan dan om er jaartallen en wiskundige formules in te stampen.’

En zo is het, we hebben het vermogen om ons in dit leven telkens weer te vernieuwen, we moeten er alleen mee ophouden dit steeds weer met ons denken te willen begrijpen. Hier is ons denken niet voor bedoeld.
Wat wél werkt is om te buigen voor ons bewustzijn dat zich in ons verder wil ontwikkelen.

Vriendelijke groet,
Olaf Rutten
www.sharpenyourbusiness.nl